Jak se rodí mistrovství

  • 0
  • Květen 31, 2016

plavec
Skupina vědců se zabývala otázkou: Jak je možné, že je někdo v určité disciplíně lepší něž ostatní? Zkoumali odborníky v mnoha oblastech (golfu, fotbalu, chirurgii, šachách, …) a dospěli k zajímavým závěrům:

  1. Mistři svého oboru se k profesionalitě propracovali vždy jen praxí (nebyla jim dána od narození).
  2. Mistři se vyhýbají bezduchým cvičením a dokola omílaným činnostem. Místo toho si stanovují konkrétní cíle, analyzují svoje pokroky a zaměrují se na procesy činností, ne jen na cíle.
  3. Mistři stále hledají způsoby, kterými by do svých činností začlenili něco nového.

Co si z toho můžeme odnést pro plavání?

  1. Plavejte! :-) Choďte do vody, kdy to jen jde. I dvacetiminutový trénink může přinést velký užitek.
  2. Neztrácejte čas dokola se opakujícími cvičeními, jakým je třeba kopání s destičkou, protože neposilují důležité detaily a nevytváří nové nervové spoje. Raději se soustřeďte např. na správnou polohu těla, načasování záběrů, vnímejte, jak se cítíte, kolik při plavání ve vodě děláte hluku nebo kolik záběrů potřebujete k přeplavání jednoho bazénu. S těmito informacemi dál pracujte, stanovte si cíl např. pohybovat se ve vodě tišeji, při výměnách déle počkat s vedoucí rukou nebo snížit počet záběrů na bazén.
  3. Napište si seznam cvičení, která chcete dělat, v bazéně si většinou člověk nevzpomene a vrací se k opakování už zažitého. Např.:
  • Zaměřím se na správné dýchání v kraulu (v předklonu ve stoje dýchat do strany s obličejem co nejblíže hladiny, cvičení prokládat plaváním kraulu se soustředěním na totéž)
  • Série cvičení na správnou kraulovou polohu těla tzv. „bruslení“. Postupně se soustředit na: vodorovnou polohu těla, hlavu v ose páteře a pohled směřuje dolů, mírné natočení těla apod.
        Zkoušejte, co vaše tělo ve vodě dokáže, experimentujte, hrajte si.
       „Jak hluboko můžu při splývání zanořit ruce, abych vyvážil/a klesající nohy?“
       „Kolik nejméně můžu udělat záběrů na bazén, abych se ještě cítil/a při plavání pohodlně?“ atp.

Tento článek je inspirován knihou Plavání Total Immersion, kde se také dočtete konkrétní tipy a návody jak nacvičovat jednotlivé plavecké styly a jak si sestavit vlastní trénink, ať už s plaváním začínáte nebo se například připravujete na triatlon.

Chcete se dozvědět, až bude kurz ve vašem městě? NECHTE NÁM NA SEBE KONTAKT!