„Tak co ty můj pude, pude to a nebo to nepude?“ aneb zase to dýchání

  • 1
  • Květen 02, 2016

Proč je tak těžké, naučit se při kraulu správně dýchat?

Kraulový nádech se provádí s hlavou  blízko hladiny, v jedné ose s páteří. Ideálně tak, že půlku obličeje máme ještě ve vodě. No a v tom je ta potíž. Instinkt hluboko uvnitř nás nám totiž radí nadechovat se co nejdál od hladiny. Proto i když člověk dobře ví, co má dělat, ono to prostě NEJDE!

Tak co s tím?

Petr Ludwig ve své knize Konec prokrastinace uvádí, že část našeho mozku, která je zodpovědná za základní reflexy a instinkty je vývojově nejstarší. Centrum logického myšlení se vyvinulo až mnohem později a spojení ze starší části mozku do novější jsou mnohonásobně silnější než v opačném směru. Takže pudy velí!

Jak s tím pracovat?

Petr Ludwig přirovnává starší pudovou část mozku ke slonovi a novější racionální k jezdci na něm. Když jezdec se slonem přijde k hodně vysoké překážce, slon odmítne poslušnost. Nepůjde, i kdyby se jezdec stavěl na uši nebo práskal bičem. Když je ale překážka nízká, slon je ochotný o tom přemýšlet. Možná ji nejdřív nesměle překročí, pak si to zopakuje ještě jednou, dvakrát, … dvacetkrát a je po problému. Dokonce ho to i baví! Když se pak překážka o kousek zvýší, pan slon postupuje sice nejistě, ale vpřed …

Dobře, tak jak se teda naučit správně dýchat?

V prvé řadě nedýchejte! Rada nad zlato, řeknete si. Vyplatí se ale ze začátku si nacvičovat jen pohyb pro nádech a nadechnou se pohodlně ve stoje. Slon je pak klidnější, protože ví, že se nemusí bát vdechnutí vody (přece po pás ve vodě je vzduchu pro celé stádo slonů!). Tím pádem je ochotný dostat se do polohy, která byla před tím nemyslitelná. Teprve až získáte opravdovou jistotu, což může nějakou dobu trvat, postupně přidávejte letmý nádech. Ale pozor, slon nikdy nespí! Zkoušejte si nádech nenuceně jen tak pro zajímavost a pak se zase postavte. Když tuhle fázi neuspěcháte, nejtěžší kraulovou dovednost – dýchání máte zvládnutou a váš pocit z kraulu bude o 100% lepší.

Tak ať vám to plave a nezapomeňte: Slon nikdy nespí!

Katka

Chcete se dozvědět, až bude kurz ve vašem městě? NECHTE NÁM NA SEBE KONTAKT!